Rechtshulp aan politiefunctionarissen

Neem contact op

Politie-advocaat.nl : de advocaat in politiezaken.

Politiemensen werken vaak op het scherpst van de snede. Daardoor lopen zij het risico zelf onderwerp van onderzoek te worden. Denk aan een klacht bij de Politie-klachtencommissie of aan een Artikel-12-procedure bij het Gerechtshof. Maar het kan ook gaan om een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche of het VIK. Bijvoorbeeld na een geweldincident of een verkeersongeval met een voorrangsvoertuig. Professionele rechtshulp door een ervaren advocaat is in alle gevallen uiterst belangrijk. Een politie-advocaat helpt politiemensen die juridisch in de knel zitten. 

Advocaat in politiezaken
Mr. Ronald Kool

Politie advocaat
De Alkmaarse advocaat mr. Ronald Kool staat al meer dan 20 jaar politiemensen bij die zelf onderwerp van een onderzoek zijn of als getuige worden gehoord. Deze website is er speciaal voor politiefunctionarissen die, als het er op aankomt, behoefte hebben aan rechtsbijstand door een ervaren professional.
Ronald Kool heeft de afgelopen 20 jaar al veel collega's bijgestaan. Het gaat daarbij om hulp na verkeersongevallen met een dienstvoertuig met ernstig letsel of dodelijke afloop. Maar ook om bijstand van de politieschutter na een geweldincident of bijstand tijdens een Artikel 12 procedure bij het Gerechtshof. Ronald Kool staat bekend om zijn persoonlijke aanpak, zijn inlevingsvermogen en scherp juridisch verstand. Hij is lid van de Advocatenpool van de Nationale Politie, liep diverse politiestages en volgde onlangs een speciaal voor advocaten georganiseerde IBT-training.  

Top