Rechtshulp aan politiefunctionarissen

Neem contact op

Welkom op politie-advocaat.nl

Politiemensen werken vaak op het scherpst van de snede. Daardoor lopen zij het risico zelf onderwerp van onderzoek te worden. Denk aan een klacht bij de Politie-klachtencommissie of aan een Artikel-12-procedure bij het Gerechtshof. Maar het kan ook gaan om een strafrechtelijk onderzoek door de Rijksrecherche of het VIK. Bijvoorbeeld na een geweldsincident of een verkeersongeval met een voorrangsvoertuig. Professionele rechtshulp door een ervaren advocaat is in alle gevallen uiterst belangrijk. De Alkmaarse advocaat mr. Ronald Kool staat al meer dan 20 jaar politiemensen bij die zelf onderwerp van een onderzoek zijn of als getuige worden gehoord. Deze website is er speciaal voor politiefunctionarissen die, als het er op aankomt, behoefte hebben aan rechtsbijstand door een ervaren professional.

Top